23 19 43 80 post@rrservice.no

Våre tjenester

Regnskapsføring

La Resultat Regnskapsservice AS ta seg av regnskapsføringen, slik at du kan konsentere deg om din bedrifts daglige drift! Regnskapet skal gi deg informasjon om hvordan det står til med din bedrift. Du sender oss dine bilag – og så konterer og registrerer vi disse.

Vi betaler innkomne fakturaer og purrer opp dine fakturaer ved for sen betaling.

Vi foretar avstemming, sender inn alle nødvendige offentlige oppgaver – kort sagt, vi gjør alt du ikke skal gjøre!

Rapporter med resultatregnskap og balanse sender vi deg pliktmessig ved hver periode – og vi kan bistå med kommentarer til regnskapstallene om nødvendig.

Lønn

Vi har en egen ”lønnsekspert” på laget, som kjører lønn og feriepenger, og ordner lønns- og trekkoppgaver. Du behøver ikke å bekymre deg for at skattetrekk og arbeidsgiver-avgift ikke blir betalt i rett tid. Alle spørsmål og gjøremål på disse områdene, samt om pensjon, sykepenger og mye annet kan vi hjelpe deg og din bedrift med.

Se link under ”Nyttige linker” om satser for kilometergodtgjørelse og diett.

Fakturering

Tilbud, ordre, faktura, innbetaling. Våre moderne systemer dekker alle faser av prosessen, dersom du ønsker å fakturere selv. Og vi kan selvsagt også være behjelpelig med selve faktureringen og ikke minst oppfølging med purringer m.m. Vi benytter Lindorff som vår inkassopartner. Erfaringsmessig tar det mer tid å gjøre dette selv enn du setter pris på – og det gir lite ”lønn for strevet”.

Offentlig rapportering (skatt, mva, arbeidsgiveravgift)

Du trenger ikke vite noe om hvordan momsoppgavene skal utfylles, hvordan skatten skal beregnes og rapporteres. Dette tar ”din økonomiavdeling” seg av – så kan du konsentrere deg om det du er god til. Slik tenker og jobber vi smart!

Se vår forfallskalender vedr. frister.