23 19 43 80 post@rrservice.no

Våre medarbeidere på lønn og regnskap gjør alt for deg så kan du bruke tiden på det du er god til. Tenk smart –  jobb smart!

Vi kan ta oss av din bedrifts regnskapsføring – vi kan med andre ord være din økonomiavdeling. Våre medarbeidere besitter all nødvendig kunnskap om lover og regler innen regnskap, skatter og avgifter. I tillegg til tradisjonell regnskapsføring, utfører vi årsoppgjør, betalingsformidling og administrasjon av fakturering  og lønninger. Vi kan også bistå ved stiftelse av selskap, budsjettering og vi kan tilby økonomisk rådgivning.

Ved å bruke Resultat Regnskapsservice vil du vil raskt oppdage en nærhet til din regnskapsfører. Vi ønsker å ha en tett dialog med deg – ha kontakt underveis, slik at du vil føle at du har den ansvarlige for regnskapstallene i nærheten. Kort sagt, vi vil være tilgjengelig for deg – når du trenger oss! Ikke er dette bare praktisk, men det  gir også store økonomiske fordeler for din bedrift, som nå kjøper effektive timer ute hos eksperten – istedenfor å ansette en eller flere medarbeidere, som må opplæres og kurses kontinuerlig.

Gjennom et samarbeid med oss har din bedrift til enhver tid den kompetansen den trenger. Pluss at du får tryggheten, kvaliteten og lavere kostnader.